• Hoşgeldiniz, İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
 

İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler


İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf'dan rivayet edildiğine göre, oruçlu olduğu bir gün Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın önüne (mükellef bir iftar) sofrası getirdiler. O (sofraya şöyle bir baktı ve sonra) şunları söyledi:Mus'ab İbni Umeyr Uhud Savaşı'nda şehit edildi. O benden daha iyi idi. Ama kefen olarak bir kaftandan başka bir şeyi yoktu. Onunla da başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra dünyalık olarak her şey önümüze kondu -ya da dünyalık olarak her şey bize verildi- (Şimdi bunca nimetler önüme getiriliyor). İyiliklerimizin karşılığı dünyada peşin verilmiş olmasın! Bundan endişelenmekteyiz, deyip ağlamaya başladı. Hatta iftar yemeğini de yemedi, terketti.(Buhârî, Cenâiz 27, Meğazî 26)  Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Eldeki nimeti takdir için geçmişi unutmamak gerekir.2. Kazanılan başarı ve nimetlerin birer peşin ...
İbni Abbas radıyallahu anhümâ, "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim" demiştir:"Hangi müslümanın cenâzesinde Allah'a şirk koşmamış kırk kişi hazır bulunup namazını kılarsa, Allah, onların ölü hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder."(Müslim, Cenâiz 59) Açıklamalar:Kadın olsun erkek olsun müslümanlar için ümitli olmayı gerektiren bir çok müjdeli haberden biri de  bu hadîs-i şerîftir. Cenâze namazına iştirak edecek kırk kişilik bir müslüman grubunun şehâdet ve şefaatları Allah tarafından kabul edilmek suretiyle her müslümanın affedilme şansı bulunmaktadır. Hadiste geçen kırk rakamı vazgeçilmez bir sayıyı göstermemektedir. Zira bir başka hadiste (Müslim, Cenâiz 58) yüz kişi denilirken, diğer bir rivâyette de üç saflık bir cemaatin bulunması yeterli görülmektedir.Öte yandan müslümanların yoğun olmadığı belde...
Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Sûr sahibi boruyu ağzına koymuş, ne zaman üflemekle emrolunursa hemen üfleyeceği ânın iznini bekleyip durmakta iken ben nasıl sevinebilirim?" Bu haber, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına ağır geldi.Bunun üzerine Resûlullah:"Hasbünallah ve ni'me'l-vekîl: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, deyiniz" buyurdu.(Tirmizî, Kıyamet 8; Tefsîru sûre 39) Açıklama: Hadisimizde sûr sahibi diye ifade edilen dört büyük melekten biri olan İsrâfil aleyhisselâm'dır.Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Kıyametin kopması sûr ile bildirilecektir. Sûra üfürecek melek İsrâfil olup dört büyük melekten biridir.2. Kıyamet günü dehşetli bir gündür.3. Kıyamete hazırlıklı olmak gerekir. Bu hazırlık, iyi ve güzel ameller ...
Ebû Kerîme Mikdâd İbni Ma'dîkerib radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin!"(Ebû Dâvûd, Edeb 113 ; Tirmizî, Zühd 54)  Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Hz. Peygamber mü'minlerin birbirlerini Allah rızâsı için sevmelerini istemektedir.2. Birbirlerini seven mü'minlerin bu sevgilerini açıklamaları Hz. Peygamber'in tavsiyesidir.3. Aslında İslâm toplumu, birbirlerini Allah rızâsı için seven mü'minler toplumudur.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:Hiç şüphesiz Allah Teâlâ kıyâmet günü:"Nerede benim rızâm için birbirlerini sevenler?  Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün onları, kendi arşımın gölgesinde gölgelendireceğim" buyurur.(Müslim, Birr 37) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Gerçek anlamda Allah'a gölge izâfe etmek câiz değildir.2. Kıyametin dehşetli havasından kurtulmanın yolu, sevdiğini Allah için sevmektir.3. Dünyada Allah rızâsı için birbirini sevenler âhirette rızâ-ı ilâhîye kavuşmak suretiyle sevineceklerdir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Enes İbni Mâlik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Üç özellik vardır; bunlar kimde bulunursa o, imanın tadını tadar:• Allah ve Resûlünü, (bu ikisinden başka) herkesten fazla sevmek.• Sevdiğini Allah için sevmek.• Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek."(Buhârî, Îmân 9, 14, İkrah 1, Edeb 42; Müslim, Îmân 67) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İmanın tadını çıkarabilmek için Allah ve Resûlünü herşeyden fazla sevmek, sevdiklerini Allah için sevmek, imandan sonra küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kötü görmek ve böylesi bir bilinç içinde olmak gerekmektedir.2. Bir kimseyi Allah için sevmek demek, sevdiğine karşı iyilikle artmayan kötülükle eksilmeyen bir sevgi duymak demektir.3. Küfre dönmesi ...
Enes İbni Mâlik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lutfeder."(Tirmizî, Birr 75) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Büyüklere ve yaşlılara saygı göstermek gençlerin ahlâkî görevidir.2. Yaşlıya gösterilecek saygının karşılığı, yaşlılıkta saygı ve hizmet görmektir.3. Toplum huzuru ancak fertler ve nesiller arası ilişkilerin düzeltilmesiyle sağlanabilir.4.  Büyüklerine saygı göstermeyenler, küçüklerinden saygı ve hizmet göremezler.5. Her davranışın olumlu-olumsuz mutlaka bir sonucu ve bedeli vardır.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrâil aleyhisselâm'a:- "Bizi daha sık ziyaret etmeni engelleyen nedir?" diye sordu.  Bunun üzerine:- "Biz ancak senin Rabbinin emriyle ineriz; önümüzde, arkamızda ve bunların arasında ne varsa hepsi Rabbinindir" (Meryem 19/64) âyeti indi.(Buhârî, Tefsîru sûre (19), 2) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Hz. Peygamber Cebrâil aleyhisselâm ile daha çok beraber olmayı arzu ederdi.2. Fazilet ve hayır sahipleriyle beraber olmayı istemek ve buna gayret göstermek sünnet-i seniyye gereğidir.3. Melekler de ilâhî iradeye bağlıdırlar. Allah'ın emir ve müsaadesi çerçevesinde hareket ederler.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Sayfa1 2 3 ... 20

763 İleti 704 Konu 15 Üyeler - Son Üye: Kenan şen
Son İleti: "Mus’ab İbni Umeyr Uhu..." (03 Nis 2018 20:10)
En son gönderilen iletileri göster

Çevrimiçi Üyeler

Çevrimiçi: 15 Ziyaretçi, 0 Üye  - Bugün En Çok Çevrimiçi: 39 -  En Çok Çevrimiçi: 100 (25 Haz 2017 17:08)