• Hoşgeldiniz, İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
 

İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler


Ebü'l-Yakzân Ammâr İbni Yâsir radıyallahu anhümâ,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim, dedi:"Bir adamın namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesmesi dini iyi bildiğini gösterir. Bu sebeple namazı uzun kıldırıphutbeyi kısa kesiniz."(Müslim, Cum`a 47) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İmam ve hatipler, namazı ve hutbeyi sünnet ölçüsüne uygun şekilde îfâ etmelidir.2. Namaz ile hutbe mukayese edildiği zaman, asıl ibadetin namaz olduğu görülür. Hutbe, insanı namaza ve diğer kulluk görevlerine hazırlayan bir öğüt ve hatırlatmadan ibarettir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda savaşma hali dışında, ne bir kadına ne bir hizmetçiye, kısacası hiçbir kimseye eliyle vurmadı. Kendisine fenalık yapan kimseden intikam almaya kalkmadı. Yalnız Allah'ın yasak ettiği şeyler çiğnenince,o yasağı çiğneyenden Allah adına intikam alırdı."(Müslim, Fezâil 79) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Peygamber Efendimiz hiçbir kadını ve hizmetçiyi dövmedi.2. Şahsına yapılan fenalıkların intikamını almadı.3. Bununla beraber Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyen hiç kimseyi affetmedi. Zira peygamber de olsa böyle birini affetme yetkisi yoktu. İlâhî yasağı çiğneyen kimselere dinin verdiği ceza ne ise, gözünü kırpmadan onu uyguladı.4. Müslümanlar, seviyeleri kendilerinden aşağı olan kimseleri dövmeme konusunda, Allah'ın Resûlünü örnek almalıdır...
Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:"Hz. Peygamber'in küçük dili görünecek şekilde kahkahayla güldüğünü hiç görmedim. O sadece tebessüm ederdi."(Buhârî, Edeb 68; Müslim, İstiskâ 16) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Hz. Peygamber son derece vakarlı ve ağırbaşlı olduğu için kahkahayla gülmezdi.2. Kahkahayla gülmek insanın vakarını yitirmesine yol açacağı için müslüman tebessüm etmekle yetinmelidir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:"Allah'a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve âhiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah'a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!"(Buhârî, Nikâh 80, Edeb 31, 85, Rikâk 23; Müslim, Îmân 74, 75, 77) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Allah'a iman eden kimsenin en belirgin özelliklerinden biri, misafirine ikramda bulunmasıdır.2. Akrabasıyla ilgilenmek ve onlara iyilik etmek de mü'minin önem vermesi gereken davranışlardan biridir.3. İyi bir mü'min ya güzel sözler söylemeli, söyleyemiyorsa susmayı tercih etmelidir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Enes radıyallahu anh şöyle dedi:Bir adam Peygamber aleyhisselâm'a gelerek:- Yâ Resûlallah! Yolculuğa çıkıyorum; bana dua et, dedi.Resûl-i Ekrem de:- "Allah sana takvâ nasib etsin" buyurdu. Adam tekrar:- Bana dua et, deyince:- "Allah günahını bağışlasın" buyurdu. O yine:- Bana dua et, deyince de:- "Bulunduğun her yerde, kolayca hayır yapmanı sağlasın" buyurdu.(Tirmizî, Daavât 45) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Yolculuğa çıkan kimse, mânevî derinliği olduğuna inandığı kimselerden dua niyaz etmeli, onlar da bu kardeşlerine kapsamlı dualarda bulunmalıdır.2. Takvâ sahibi olmak, günahları bağışlanmak ve kolayca hayır yapabilmek kazançların en büyüğüdür.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Sahâbî Abdullah İbni Yezîd el-Hatmî radıyallahu anh şöyle dedi:Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem orduyla vedâlaşmak istediği zaman:"Dininizi koruyup emanetlerinizi ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlandırmanız hususunda sizi Allah'a emanet ediyorum." derdi.(Ebû Dâvûd, Cihâd 73) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Yolculuğa çıkan kimse, yakınlarıyla ve hayır dualarını umduğu kimselerle vedalaşmalı, onlar da kendisine hayırlar temenni etmelidir.2. İnsan sıkıntılı yolculuk sebebiyle dinî görevlerini ihmal etmemeli, başkalarının hakkını çiğnememelidir.3. Orduyu sefere gönderirken, en yetkili kimse onlara bazı tavsiyelerde bulunup dua etmelidir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
DİYANETE ÇOK SİNİRLENDİ ! İHSAN ŞENOCAĞAMI YETİYOR GÜCÜNÜZ ! ÜSTAD KADİR MISIROĞLU
Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh şöyle dedi:Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturmuş biz de onun etrafına oturmuştuk. Resûlullah şöyle buyurdu:"Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zînetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum."(Buhârî, Zekât 47, Cihâd 37; Müslim, Zekât 121-123) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Bir âlim, mürşid ve vâiz konuşurken, onun çevresinde toplanıp saygıyla dinlemeli ve istifade etmelidir.2. Dünya malına, mülküne ve zenginliğine Allah'ı unutturacak derecede düşkünlük göstermemek ve bunlara bağlanıp kalmamak, ahireti bir an bile akıldan çıkarmamak gerekir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Sayfa1 2 3 ... 20

698 İleti 641 Konu 13 Üyeler - Son Üye: emineguler
Son İleti: "Bir adamın namazı uzun..." (19 Kas 2017 16:41)
En son gönderilen iletileri göster

Çevrimiçi Üyeler

Çevrimiçi: 7 Ziyaretçi, 0 Üye  - Bugün En Çok Çevrimiçi: 10 -  En Çok Çevrimiçi: 100 (25 Haz 2017 17:08)