• Hoşgeldiniz, İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
 

İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler


Ebû Said el-Hudrî radıyallahu anh'den Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:"Mü'minden başkasını dost tutma,yemeğini müttakîlerden başkasına tattırma!"(Ebû Dâvûd, Edeb 16; Tirmizî, Zühd 56) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Müslüman, müslümanla oturup kalkmalıdır. Çünkü müslümanın gerçek dostu yine müslümandır.2. Özel ikramlarda dindar olan insanları tercih etmek, toplumda bu tür insanların artmasını teşvik etmek demektir.3. İyi ve fazilet sahibi olanlar ile beraber olmak için davet ve ziyâfetler de birer vesiledir. Yani gerektiğinde iyilerle beraber olabilmek için davet bile verilmelidir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Esselamunaleyküm tüm kalbinde iman gönlünde kur'an olan kardeşlerime.Allah bu sitede başarılarınızın artarak devamını dilerim.Saygılar sevgiler hürmetler
Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır."(Müslim, Radâ` 64) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Dünya gelip geçici bir faydalanma yeridir. Nimetleri bitip tükenmeyen âlem âhirettir.2. Dünyada insanın faydalanacağı en hayırlı varlık, dindar kadındır. Dindar kadın insanı hem mutlu eder hem de âhireti kazanmasına yardımcı olur.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Ebû Mûsâ el-Eş'arî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:"İyi ve kötü arkadaşın hali, güzel koku satanla körük çekenin haline benzer: Misk satan, ya sana güzel kokusundan bir miktar meccanen verir ya sen satın alırsın, ya da (hiç değilse onunla beraber olduğun sürece) güzel koku koklamış olursun. Körük çeken kimse ise, ya  elbiseni yakar ya da (en azından) körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun."(Buhârî, Zebâih 31, Büyû' 38; Müslim, Birr 146) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Arkadaşın iyisinin de kötüsünün de kişiye mutlaka iyi veya kötü  etkisi olur.2. İyi insanlarla düşüp kalkan, hiçbir fayda temin etmese bile, güzel koku satanın yanında bulunduğu sürece o kokudan istifade eden kişi gibi mutlu olur.3. Kötüleri arkadaş edinenler onlardan zarar görmediklerini zannetseler bile, ...
Ebû Üseyd Mâlik İbni Rebîa es-Sâidî radıyallahu anh şöyle dedi:Bir gün biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda otururken Selemeoğulları kabilesinden bir adam çıkageldi ve:- Yâ Resûlallah! Anamla babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı? diye sordu.Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:- "Evet, onlara dua eder günahlarının bağışlanmasını dilersin; vasiyetlerini yerine getirirsin; akrabasını koruyup gözetirsin; dostlarına da ikramda bulunursun."                   (Ebû Dâvûd, Edeb 120)Hadisten Öğrendiklerimiz1. Ana ve baba henüz hayattayken ve onların hayır dualarını alma fırsatı varken, bir evlat bu fırsatı iyi değerlendirmelidir.2. Ölümlerinden sonra çocukları onlara dua etmeli ve Cenâb-ı Hak'tan günahlarını affetmesini dilemelidir.3. Vasiyetlerini uygulamalı, dine ters düşmeyen arzularını yerine getirmelidir....
Amr İbni Şuayb'ın, babası aracılığı ile dedesinden rivâyet ettiğine göre Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu."Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin (büyüklük) şerefini tanımayan bizden değildir."(Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 15) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Müslüman büyüklerin şeref ve haklarına riâyet etmek, her müslümanın iman borcudur.2. Küçüklere merhamet ve şefkat göstermek, müslümanlığın güzelliklerindendir.3. Bu iki İslâmî görevi yerine getirmeyenler, müslümanların yaşayış çizgisini terketmiş sayılırlar.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Abdullah İbni Amr İbni  Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Geçimini sağlaması gerekenleri ihmâl etmek,insana günah olarak yeter."(Ebû Dâvûd, Zekât 45) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İnsanın bakmakla yükümlü olduğu kimselere karşı sorumluluğu vardır.2. Onların zaruri ihtiyaçlarını temin etmemek günahtır.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Sayfa 1 2 3 4 5 ... 20

763 İleti 704 Konu 15 Üyeler - Son Üye: Kenan şen
Son İleti: "Mus’ab İbni Umeyr Uhu..." (03 Nis 2018 20:10)
En son gönderilen iletileri göster

Çevrimiçi Üyeler

Çevrimiçi: 10 Ziyaretçi, 0 Üye  - Bugün En Çok Çevrimiçi: 19 -  En Çok Çevrimiçi: 100 (25 Haz 2017 17:08)