• Hoşgeldiniz, İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
 

İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler


Ebû Zer Cündeb İbni Cünâde ve Ebû Abdurrahman Muâz İbni Cebel radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göreResûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:"Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'dan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin!" (Tirmizî, Birr 55) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İyilikler kötülükleri ya büsbütün ortadan kaldırmak ya da iyiliğe dönüştürmek suretiyle yok eder.2. Güler yüz göstermek, zarar vermemek, iyiliklerin yaygınlaşmasına gayret etmek ve kendisine yapılmasını istemediğini başkalarına yapmamak, insanlarla güzel geçinmek demektir.3. Takvâ ya da Allah'a karşı saygılı olmak, müslümanı her türlü kötülüklerden koruyacak üstün bir meziyettir.4. Her yer ve şartta Allah'a karşı saygılı olmak, murâkabe şuurunun göstergesidir...
Ebû Amr (veya Ebû Amre) Süfyân İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi:- Yâ Resûlallah! Bana İslâmı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim.Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:- "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol!" buyurdu.(Müslim, İmân 62) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İslâmiyeti pek kısa bir şekilde tevhid ve istikamet olarak tarif etmek mümkündür.2. Peygamber Efendimiz kendisine arzedilen isteklere cevap verirdi.3. İstikamet, imanın kemâlini gösteren bir derecedir.4. Sahâbe-i kirâm İslâm'ı öğrenmeye ve yaşamaya pek istekli idiler.5. Ne istediğini açıkca söylemek, istenilen cevabı almanın ön şartıdır.6. İstikamet, dünya ve âhirette mutluluk demektir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çak...
Ebû Ya'lâ Şeddâd İbni Evs radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören) dır"(Tirmizî, Kıyâmet 25) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Akıllılık ve ileri görüşlülük, davranışlardan belli olur.2. Akıllı-akılsız tesbiti ve tarifi, dünya ve âhireti algılama ve değerlendirme, dünyada iken âhirete hazırlanma durumuna göre yapılır. İddialara veya temennîlere göre değil.3. Allah Teâlâ'nın "gazabını aşkın rahmeti"nden yararlanabilmek için, iman ve İslâm çerçevesinde kendine düşeni yapma gayreti içinde bulunmak gerekir. Zira, "Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır" [Â'raf sûresi (7), 56].4. Nefsi her zaman de...
Sehl İbni Sa`d radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:"Ben ve yetimi himâye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız" buyurdu ve işaret parmağıylaorta parmağını, aralarını biraz aralayarak, gösterdi.(Buhârî, Talâk 25, Edeb 24) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Cennette en üstün mevki, Hz. Peygamber'e komşu olabilmektir.2. Bu üstün mevkii kazanmanın bir yolu, yetimi himâye etmektir.3. Kendisinin veya başkalarının yetimlerini koruyanlar, Allah Teâlâ'yı hoşnut ederler.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum; vasiyyetimi tutunuz. Zira kadın kısmı kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğri kemiği doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi hâline bırakırsan, yine eğri kalır.Öyleyse kadınlar hakkındaki tavsiyemi tutunuz."(Buhârî, Enbiyâ 1, Nikâh 80; Müslim, Radâ' 60)  Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Erkekler kadınlardaki bazı kaprislerin tabii olduğunu düşünerek onlara karşı anlayışlı davranmalıdır.2. Kadında kusur olarak görülen hususları düzeltmeye kalkmak, aile içinde huzursuzluğa ve dolayısıyla mutsuzluğa yol açabilir. Bu sebeple en iyisi, bağışlanabilecek kusurlara göz yummaktır. "Kadınlarla iyi geçinin" âyetiyle emredilen de budur.(Riyazü's Sali...
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olarak gecelerse, melekler o kadına sabaha kadarlânet ederler."(Buhârî, Bed'u'l-halk 7; Müslim, Nikâh 122) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Kadın kocasının beraber olma isteğini geri çevirmeyecektir.2. Kocasını reddeden bir kadın onu günaha itmiş olur.3. Böyle bir kadın hem Allah'ın gazabına hem de meleklerin lânetine uğrar.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Ebû Mûsâ el-Eş`arî radıyallahu anh şöyle dedi:Peygamber aleyhisselâm'a sıkıntı içinde bulunan biri geldiği zaman, yanındakilere döner:"Bu adama yardım ediniz, sevap kazanırsınız. Allah Teâlâ istediği şeyi Peygamberi'ne söyletir" buyururdu.(Buhârî, Zekât 21, Edeb 36, 37, Tevhîd 31; Müslim, Birr 145) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Sıkıntıda olan kimselerin derdini halletmeye çalışmak, Allah Teâlâ'nın beğendiği güzel bir davranıştır.2. Önemli olan, yardım etmeye çalışmaktır. İstenen sonuç elde edilmese bile, Cenâb-ı Hak o gayretin karşılığını lutfedecektir.3. İlâhî bir yasağın çiğnendiği veya bir kul hakkının yendiği konularda, kimseye aracı olmamak gerekir.4. Dertlilere derman olmaya çalışmak, Efendimiz'in sünnetidir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail...
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"İnsanın her bir eklemi için her Allah'ın günü bir sadaka vermek gerekir: İki kişinin arasını bulman, (haklarında adaletle hükmetmen) bir sadakadır. Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen bir sadakadır. Güzel bir söz söylemek sadakadır. Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır. Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır."(Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Müslim, Zekât 56) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Allah Teâlâ'nın lutfettiği her ekleme karşılık, insanın O'na her gün bir şükür (bir sadaka) borcu vardır. Vücutta 360 eklem olduğuna göre, her gün 360 sadaka verilmesi gerekir.2. İnsanların arasını bulmak bir sadakadır.3. Bineğine bine...
Sayfa 1 2 3 4 5 ... 20

646 İleti 589 Konu 12 Üyeler - Son Üye: Halil Gökçe
Son İleti: "Malı uğrunda öldürü..." (21 Eyl 2017 15:31)
En son gönderilen iletileri göster

Çevrimiçi Üyeler

Çevrimiçi: 18 Ziyaretçi, 0 Üye  - Bugün En Çok Çevrimiçi: 18 -  En Çok Çevrimiçi: 100 (25 Haz 2017 17:08)