• Hoşgeldiniz, İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
 

İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler


Sahâbî Abdullah İbni Yezîd el-Hatmî radıyallahu anh şöyle dedi:Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem orduyla vedâlaşmak istediği zaman:"Dininizi koruyup emanetlerinizi ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlandırmanız hususunda sizi Allah'a emanet ediyorum." derdi.(Ebû Dâvûd, Cihâd 73) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Yolculuğa çıkan kimse, yakınlarıyla ve hayır dualarını umduğu kimselerle vedalaşmalı, onlar da kendisine hayırlar temenni etmelidir.2. İnsan sıkıntılı yolculuk sebebiyle dinî görevlerini ihmal etmemeli, başkalarının hakkını çiğnememelidir.3. Orduyu sefere gönderirken, en yetkili kimse onlara bazı tavsiyelerde bulunup dua etmelidir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
DİYANETE ÇOK SİNİRLENDİ ! İHSAN ŞENOCAĞAMI YETİYOR GÜCÜNÜZ ! ÜSTAD KADİR MISIROĞLU
Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh şöyle dedi:Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturmuş biz de onun etrafına oturmuştuk. Resûlullah şöyle buyurdu:"Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zînetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum."(Buhârî, Zekât 47, Cihâd 37; Müslim, Zekât 121-123) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Bir âlim, mürşid ve vâiz konuşurken, onun çevresinde toplanıp saygıyla dinlemeli ve istifade etmelidir.2. Dünya malına, mülküne ve zenginliğine Allah'ı unutturacak derecede düşkünlük göstermemek ve bunlara bağlanıp kalmamak, ahireti bir an bile akıldan çıkarmamak gerekir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Dört huy kimde bulunursa, o adam tam münafık olur. Bir kimsede bu huylardan biri bulunursa, o huydan vazgeçinceye kadar onda münafığın özelliklerinden biri var demektir.O dört huya sahip olan kimse:-Kendisine bir şey emanet edilince hıyânet eder.-Konuşunca yalan söyler.-Bir antlaşma yapınca sözünde durmaz.-Düşmanlık yapınca da aşırı gider."(Buhârî, Îmân 24, Mezâlim 17, Cizye 17; Müslim, Îmân 106) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Yalan söylemek, sözünde veya va'dinde durmamak, emanete hıyânet etmek, birine düşman olduğu zaman çirkin sözler söyleyerek veya ona haksızlık ederek haddi aşmak münâfığın en belirgin vasfıdır.2. Bu huylara sahip olan kimse namazıyla, orucuyla müslümana benzese de o yine münâfıktır....
Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Allah Teâlâ bir devlet başkanı hakkında hayır dilediği zaman,ona unuttuğunu hatırlatan,hatırladığını yapmaya yardım eden doğru sözlü bir yardımcı verir. Şayet Allah Teâlâ o devlet başkanı için hayır dilemezse, ona unuttuğunu hatırlatmayan,hatırladığını yapmaya yardım etmeyen kötü bir yardımcı verir."(Ebû Dâvûd, İmâre 4) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Devlet başkanları kendilerine iyi, doğru ve güzeli gösterecek ve onları gerçekleştirmeye yardım edecek, kötü olan her şeyden sakındıracak sağ duyulu yardımcılar ve müsteşarlar seçmelidir.2. Devlet başkanları Cenâb-ı Hakk'ın bazı insanları fenalıklardan koruduğunu göz önünde bulundurmalı, Allah Teâlâ'nın kendisini de kötülerin telkininden himaye etmesini niyaz ederek ihl...
Abdullah İbni Amr İbni'l-Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ'nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar."(Müslim, İmâre 18) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İnsan yaptığı her işte adaletli olmaya çalışmalıdır.2. Yönetimi altındakilere adaletli davranan kimseler, âhirette Cenâb-ı Hakk'ın özel iltifatına nâil olacaklardır.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Ebû Saîd Abdurrahman İbni Semüre radıyallahu anh şöyle dedi:Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu:"Abdurrahman İbni Semüre! Kimseden yöneticilik görevi isteme! Zira bu görev sen istemeden verilirse, Allah yardımcın olur. Eğer sen istediğin için verilirse, Allah'dan yardım göremezsin. Bir de bir şeye yemin ettikten sonra başka bir davranışı daha hayırlı görürsen, hayırlı olanı işleyip yeminin için keffâret öde!"(Buhârî, Ahkâm 5, 6, Eymân 1, Keffârât 10; Müslim, Eymân 19, İmâre 13) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Devlet başkanından önemli görevlere kendisini tayin etmesini isteyenler genellikle o görevi kötüye kullanacak kimseler olduğundan, Peygamber Efendimiz memuriyet istemeyi doğru bulmamıştır.2. Kendisi arzu etmeden bir göreve getirilmek istenen kimse teklif edilen görevi kabul etmelidir. Zira böyle kimselerin bir ihtirası bulunmayaca...
Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kıyamet gününde Allah Teâlâ'ya göre en fena insan, karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşâ eden kimsedir."(Müslim, Nikâh 123, 124) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Eşlerin karşılıklı haklarından biri, sırlarını başkalarına ifşâ etmemektir.2. Cezalar, suçların hafif veya ağırlığıyla orantılıdır. Eşiyle aralarında olup biteni başkalarına söylemenin insanı Allah katında böylesine rezil etmesine bakarak, bu fiilin büyük günahlardan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Sayfa 1 2 3 4 ... 20

698 İleti 641 Konu 13 Üyeler - Son Üye: emineguler
Son İleti: "Bir adamın namazı uzun..." (19 Kas 2017 16:41)
En son gönderilen iletileri göster

Çevrimiçi Üyeler

Çevrimiçi: 7 Ziyaretçi, 0 Üye  - Bugün En Çok Çevrimiçi: 10 -  En Çok Çevrimiçi: 100 (25 Haz 2017 17:08)