• Hoşgeldiniz, İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
 

İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler


Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine görePeygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir." (Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Nefisle mücâdele ve ona hâkim olmak, düşmanla cihad etmekten daha zordur.2. Ferdî ve sosyal zararını düşünerek öfkelenmemeye çalışmak gerekir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Ebû Yahyâ Üseyd İbni Hudayr  radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre Medinelilerden bir adam: - Ey Allahın Resûlü, falan kişi gibi beni de vâli tayin etmez misiniz?  dedi.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:- "Siz, benden sonra adam kayırma olayları göreceksiniz. Havuz başında bana kavuşuncaya kadar sabrediniz!" buyurdu.(Buhârî, Fiten 2, Menâkıbü'l-ensâr 8; Müslim, İmâre 48, Fedâil 27,28) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Mevki ve makamın çekiciliğine karşı  sabretmek, sabrın önemli bir boyutudur.2. İşler ehil olmayanların eline geçip birtakım yanlışlıklar yapıldığı zaman,  doğruda sabır göstermek gerekir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Mü'minlerin emîri Ebû Hafs Ömer ibni Hattâb radıyallahu anh,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim, dedi:"Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resûlü'ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah'a ve Resûlü'ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir."(Buhârî, Bed'ü'l-vahy 1, Îmân 41, Nikâh 5, Menâkıbu'l-ensâr 45, İtk 6, Eymân 23, Hiyel 1; Müslim, İmâret 155) Hadisten Öğrendiklerimiz: 1. Yapılan işlerden sevap kazanabilmek için o işlere iyi niyetle başlamak gerekir.2. Niyetin kalben yapılması önemli olduğu için, bunu ayrıca dille söylemek şart değildir.3. Allah rızası ...
Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söylemiştir:"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'dan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim."(Buhârî, Daavât 3) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İnsan hergün kendini hesaba çekmeli, yaptığı hataları ve günahları bulmaya çalışmalıdır. Sonra da bu günahları düşünerek Allah Teâlâ'ya yönelmeli ve ondan kendisini bağışlamasını dilemelidir.2. Hz. Peygamber'in Allah Teâlâ'ya karşı ne büyük bir saygı beslediği ve bu hususta ümmetine örnek olduğu görülmektedir.3. Peygamber Efendimiz günah işlemekten korunduğu, gelmiş geçmiş bütün kusurları bağışlandığı halde günde yetmiş defadan fazla tövbe ederse, günah çukuruna batmış olan bizlerin hergün en az onun kadar tövbe etmemiz gerekir.4. Tövbe müslümanın yenilenme ve temizlenme imk...
Ebû Mâlik Hâris İbni Âsım el-Eş'arî radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizânı, sübhânellah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile gökler arasını sevap ile doldurur. Namaz nurdur; sadaka burhandır; sabır ziyâdır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahtan (pazara çıkar)  nefsini satar; kimi onu âzâd kimi de helâk eder."(Müslim,Tahâret 1) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Mü'minin hayatında sabrın yeri son derece önemlidir. Sabır mü'minin enerji ve ışık kaynağıdır.2. Sabır, zafer ve başarının temel şartıdır. Zira, "Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir."3. Sabır, katlanmak değil, göğüs germektir.4. Abdest, zikir, namaz, sadaka, Kur'ân-ı Kerîm, bunların her biri mü'minin hayatında ayrı ayr...
Ebû Zer Cündeb İbni Cünâde ve Ebû Abdurrahman Muâz İbni Cebel radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göreResûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:"Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'dan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin!" (Tirmizî, Birr 55) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İyilikler kötülükleri ya büsbütün ortadan kaldırmak ya da iyiliğe dönüştürmek suretiyle yok eder.2. Güler yüz göstermek, zarar vermemek, iyiliklerin yaygınlaşmasına gayret etmek ve kendisine yapılmasını istemediğini başkalarına yapmamak, insanlarla güzel geçinmek demektir.3. Takvâ ya da Allah'a karşı saygılı olmak, müslümanı her türlü kötülüklerden koruyacak üstün bir meziyettir.4. Her yer ve şartta Allah'a karşı saygılı olmak, murâkabe şuurunun göstergesidir...
Ebû Amr (veya Ebû Amre) Süfyân İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi:- Yâ Resûlallah! Bana İslâmı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim.Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:- "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol!" buyurdu.(Müslim, İmân 62) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İslâmiyeti pek kısa bir şekilde tevhid ve istikamet olarak tarif etmek mümkündür.2. Peygamber Efendimiz kendisine arzedilen isteklere cevap verirdi.3. İstikamet, imanın kemâlini gösteren bir derecedir.4. Sahâbe-i kirâm İslâm'ı öğrenmeye ve yaşamaya pek istekli idiler.5. Ne istediğini açıkca söylemek, istenilen cevabı almanın ön şartıdır.6. İstikamet, dünya ve âhirette mutluluk demektir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çak...
Ebû Ya'lâ Şeddâd İbni Evs radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören) dır"(Tirmizî, Kıyâmet 25) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Akıllılık ve ileri görüşlülük, davranışlardan belli olur.2. Akıllı-akılsız tesbiti ve tarifi, dünya ve âhireti algılama ve değerlendirme, dünyada iken âhirete hazırlanma durumuna göre yapılır. İddialara veya temennîlere göre değil.3. Allah Teâlâ'nın "gazabını aşkın rahmeti"nden yararlanabilmek için, iman ve İslâm çerçevesinde kendine düşeni yapma gayreti içinde bulunmak gerekir. Zira, "Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır" [Â'raf sûresi (7), 56].4. Nefsi her zaman de...
Sayfa 1 2 3 4 ... 20

646 İleti 589 Konu 12 Üyeler - Son Üye: Halil Gökçe
Son İleti: "Malı uğrunda öldürü..." (21 Eyl 2017 15:31)
En son gönderilen iletileri göster

Çevrimiçi Üyeler

Çevrimiçi: 18 Ziyaretçi, 0 Üye  - Bugün En Çok Çevrimiçi: 18 -  En Çok Çevrimiçi: 100 (25 Haz 2017 17:08)