• Hoşgeldiniz, İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
 

İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler


Ebû Zer Cündeb İbni Cünâde radıyallahu anh şöyle dedi:- Ey Allah'ın Resûlü! Hangi amel daha üstündür? dedim.- "Allah'a iman ve Allah yolunda cihaddır" buyurdu. Ben:- Hangi esir veya köleyi âzat etmek daha faziletlidir? dedim.- "Sahiplerine göre en kıymetli ve bedeli en yüksek olanı" buyurdu.- Cihad ve köle âzâdını yapamazsam? dedim.- "Bir iş yapana yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün" buyurdu.- Ey Allah'ın Resûlü! Bunlardan hiçbirini yapamazsam? dedim.- "İnsanlara zarar vermezsin. Zira bu da kendi kendine iyilik etmen demektir" buyurdu.(Buhârî, Itk 2; Müslim, Îmân 136) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Dinimizde Allah'a imandan, insanlara kötülük yapmamaya kadar uzanan binlerce hayır ve iyilik yolu bulunmaktadır.2. Yardıma muhtaç olan herkesin yardımına koşmak iyilik ve hayırdır.3. Her türlü amel v...
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise hayrın tamamından mahrumdur."Kaynaklar: Müslim, Birr 75, (2592)
Resulullah (sav)'ın şöyle dediğini nakletmiştir: "Ey insanlar! Rabbinize tevbe edin. Allah'a kasem olsun ben Rabbim Tebarek ve Teala hazretlerine günde yüz kere tevbe ederim."Kaynaklar: Müslim, Zikr 42, (2702)
Kâ'b İbni İyâz radıyallahu anh,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitmiştir:"Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi (imtihan vesilesi) de maldır."(Tirmizî, Zühd 26) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Dünya bir imtihan alanıdır. Dünya malı da bir imtihan vesilesidir.2. İslâm ümmetinin bu dünyadaki imtihan vesilesi maldır. Bu konuda her müslümanın özel bir dikkat göstermesi gerekir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Ebû Safvân Abdullah İbni Büsr el-Eslemî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"İnsanların en kârlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır."(Tirmizî, Zühd 21, 22) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Yalnız başına uzun yaşamış olmak bir fazilet değildir. Ömrün uzunluğuna amelin güzelliği eklenirse bir kıymet ifade eder.2. Güzel amel sahibi olmak için mücâhedeyi (hak yolunda gayreti) sürdürmek gerekmektedir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Ebû Amr -ki Ebû Abdullah ve Ebû Leylâ da denilir-Osmân İbni Affân radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Âdem oğlunun şunlar dışında bir hakkı yoktur: Oturacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ile su koyacak kap."(Tirmizî, Zühd 30)
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine görePeygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"İnsanlar, altın ve gümüş madenleri gibidir. İslâm öncesi dönemde hayırlı olanlar, İslâm döneminde de İslâm'ı kavramak kaydıyla hayırlıdırlar. Ruhlar, askerî birlikler gibidir. Birbirleriyle tanışan ruhlar, birbirleriyle kaynaşırlar, tanışmayanlar da ayrılığa düşerler."(Buhârî, Enbiyâ 2 (Sadece ruhlar ile ilgili kısım Hz. Âişe'den rivayet edilmiştir.); Müslim, Birr  159, 160)Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İnsanlar değerli madenlere benzerler. İşlenmeleri halinde bu değerleri daha da artar.2. İslâm, insanların özündeki değerleri arttırma imkânlarını getirmiş bir dindir.3. Birbirleriyle kaynaşabilen insanlar, mizaç ve psikoloji olarak birbirlerine yakın olanlardır. Bu yakınlık hadiste, ruhlar âleminde yekdiğeriyle tanışmış olmak şe...
Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ashâbtan bir kişiyi askerî bir bölüğe komutan tayin edip gazaya göndermişti. Bu zat bölüğe her namaz kıldırışında (ikinci rekâtta) İhlâs sûresini okuyarak kıraatını bitirirdi. Dönüşte, komutanın namazı İhlâs sûresi ile bitirmeyi âdet edinmiş olduğunu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdiler. O da:- "Niçin böyle yaptığını ona sorunuz!" buyurdu. Sordular.- İhlâs sûresi, Rahmân'ın sıfatlarını ihtivâ ediyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:- "Allah Teâlâ'nın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz!" buyurdu.(Buhârî, Tevhîd 1; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn 263) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Allah Teâlâ'nın kendi zâtını tanıttığı sûre veya sûreleri bilinçli olarak sıkça okumak güzeldir....
Sayfa 1 ... 18 19 20

698 İleti 641 Konu 13 Üyeler - Son Üye: emineguler
Son İleti: "Bir adamın namazı uzun..." (19 Kas 2017 16:41)
En son gönderilen iletileri göster

Çevrimiçi Üyeler

Çevrimiçi: 8 Ziyaretçi, 0 Üye  - Bugün En Çok Çevrimiçi: 10 -  En Çok Çevrimiçi: 100 (25 Haz 2017 17:08)