• Hoşgeldiniz, İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
 

İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler


Ebu Bekir es-Sıddık (ra) buyurdu:Ben Resulullah (sav)'ın yanında oturuyor idim. O'na şu ayet indirildi: "Kim fenalık yaparsa cezasını görür. Kendisine Allah'tan başka ne dost ne de yardımcı bulur" (Nisa, 123).Resulullah (sav): "Bana inen bir ayeti sana okutayım mı?"dedi.Ben: "Pek tabii" dedim. Bana onu okuttu. Sanki belimin ayrıldığını hissettim ve o yüzden gerindim.Resulullah (sav) "Neyin var, ne oldu Ey Ebu Bekr?" diye sordu. "Annem babam sana feda olsun Ey Allah'ın Resulü" dedim, "hangimiz kötü amelde bulunmaz ki, demek hepimiz işlediklerimiz yüzünden cezalandırılacağız ha?" diye üzüntümü ifade ettim.Resulullah (sav) şu açıklamayı yaptı: "Ey Ebu Bekr, sen ve mü'minler, bunlar sebebiyle dünyada cezalandırılıyorsunuz. Öyle ki Allah'a kavuştuğunuz zaman sizde günah kalmaz. Diğerlerine gelince onlarınkiler biriktirilir, kıyamet günü cezaları toptan verilir."Kaynaklar: Tirmi...
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göreResûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teâlâ, yedi sınıf insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:Âdil devlet başkanı,Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,Kalbi mescidlere sevgi ile bağlı müslüman,Birbirlerini Allah için sevip birliktelikleri ve ayrılıkları Allah için olan iki insan,Güzel ve mevki sahibi bir kadının gayr-i meşru davetine "Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit,Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,Tenhâda Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi."(Buhârî, Ezân 36, Zekât 16, Rikak 24, Hudûd 19; Müslim, Zekât 91) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Allah Teâlâ, kullarının sadece kendi rızâsına yönelik amellerinden ho...
Ebû Abdullah (veya Ebû Abdurrahman) Sevbân radıyallahu anh'den -ki kendisi Resûlullah'ın azadlı kölesidir- rivayet edildiğine göre o"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim" demiştir:"Çok secde etmeye bak! Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir hatânı siler."(Müslim, Salât 225) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Kul, secde ve ibadetle yücelir.2. Nefse en ağır gelen şey "secde" etmektir. Şeytan da "secde" emrine karşı çıktığı için ebediyyen lânetlenmiştir.3. Nefisle mücâhede, secdenin çoğaltılmasıyla mümkündür. Bu sebeple ibadeti arttırmak gerekir.4. Ashâb-ı kirâm, kendilerine yöneltilen suallere, Hz. Peygamber'den duydukları, ondan öğrendikleri ile karşılık verirlerdi. Kişisel kanaatlarıyla fetvâ vermezlerdi.(Riyazü's Salihin - İmam N...
Abdullah İbni Şıhhîr radıyallahu anh şöyle demiştir:Bir keresinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyordu.(Ebû Dâvûd, Salât 158) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Hz. Peygamber huşû içinde ibadet ederdi. Hüznü ve ağlaması namazda da devam ederdi.2. Uhrevî sebeplerle ve harf çıkarmamak şartıyla ağlamak namazı bozmaz.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Enes İbni Mâlik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey İbni Kâ'b radıyallahu anh'e hitaben şöyle buyurmuştur:- "Allah Teâlâ, lem yekünillezine keferû suresini sana okumamı bana emretti."Übey İbni Kâ'b:- Allah benim ismimi andı mı? dedi.Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem;- "Evet," buyurdu.Übey İbni Kâ'b duygulanarak ağladı.(Buhârî, Menâkıbu'l-ensâr16, Tefsîru sûre (98), 1,3; Müslim, Müsâfirîn 246) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Übey İbni Kâ'b, Hz. Peygamber'in kendisine Kur'an okuyup dinlettiği yegâne sahâbîdir.2. Sevinçten dolayı ağlamak câizdir.3. Allah Teâlâ tarafından ismen anılmış olmak büyük şeref ve büyük bir sorumluluktur.4. Kur'ân-ı Kerîm'i ehlinden okuyup öğrenmek gerekir.5. Kur'an kıraatına önem veren hâfızlara Kur'an o...
Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi:Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefâtından sonra Ebû Bekir, Ömer'e:Kalk, Ümmü Eymen radıyallahu anhâ'ya gidelim,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi biz de onu ziyâret edelim, dedi.Yanına vardıklarında Ümmü Eymen ağladı. Onlar:- Niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? dediler. Ümmü Eymen:- Ben onun için ağlamıyorum. Ben Allah katındaki nimetlerin Peygamber aleyhisselâm için elbette daha hayırlı olduğunu biliyorum. Ben, vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum, dedi; Ebû Bekir ve Ömer'i de duygulandırdı. Ümmü Eymen ile birlikte onlar da ağlamaya başladılar.(Müslim, Fezâilü's-sahâbe 103) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İlâhî lutuf ve ihsanın kesilmesi gözyaşı ...
Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalığı ağırlaşınca kendisine,namazı kimin kıldırmasını istediği soruldu:- "Ebû Bekir'e söyleyin, namazı kıldırsın!" buyurdu.Bunun üzerine Âişe radıyallahu anhâ:- Ebû Bekir yufka yüreklidir. Kur'an okurken kendisini tutamaz,ağlar. (Başkasına emretseniz). dedi.Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:- "Söyleyin Ebû Bekir'e, namazı kıldırsın!" buyurdu.(Buhârî, Ezân 39; Müslim, Salât 94) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Peygamberler de diğer insanlar gibi hastalanır, bazı sıkıntı ve musibetlere uğrarlar. Onların bu hali, diğer insanlara teselli vesilesi olur.2. Hz. Ebû Bekir, Hz. Peygamber tarafından ısrarla ashâba imam tayin edilmiş, onların önüne geçirilmiştir.3. Ebû Bekir, yufka yürekli bir kimse idi.(Riyazü's Salih...
Kadere iman niçin altıncı sırada -31
Sayfa 1 ... 18 19 20

646 İleti 589 Konu 12 Üyeler - Son Üye: Halil Gökçe
Son İleti: "Malı uğrunda öldürü..." (21 Eyl 2017 15:31)
En son gönderilen iletileri göster

Çevrimiçi Üyeler

Çevrimiçi: 18 Ziyaretçi, 0 Üye  - Bugün En Çok Çevrimiçi: 18 -  En Çok Çevrimiçi: 100 (25 Haz 2017 17:08)