• Hoşgeldiniz, İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
 

İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler


Ebû Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teâlâ'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir:"Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım; kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım."(Müslim, Zikir 22) Açıklama:  Karış, arşın ve kulaç gibi mesâfe ve uzaklık ölçülerini zikretmekten  maksat, Allah Teâlâ'nın, kulların güzel gayretlerine sür'atle mukâbele edeceğini ve ibadetlerini kat kat sevapla karşılayacağını anlatmaktır. Allah'ın kuluna süratle karşı...
Ebû Hüreyre radıyallahu anhResûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söyledi:"Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan koğulmuş öyleleri vardır ki, bu şöyle olacak diye yemin etseler, Allah onların dediğini yapar."(Müslim, Birr 138, Cennet 48) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Allah Teâlâ görünüşe değil, gönül parlaklığına, davranış güzelliğine değer verir.2. Mal mülk, soy sop gibi geçici değerler, yalnız başına bir şey ifade etmez. Önemli olan iyi bir kul olabilmektir.3. Basit görünüşlü kimselerin arasında, Allah'ın değer verdiği iyi insanlar bulunduğu unutulmamalıdır.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Cerîr İbni Abdullah  radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu:"İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez."(Buhârî, Edeb 18, Tevhîd 2; Müslim, Fezâil 66) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İnsanlara merhametli davranmak, müslümanlığın temel prensiplerindendir.2. Allah, müslümanları merhametli olmaya teşvik eder.3. Dünyada, insanlara merhametli davranmayanlara, Allah da kıyamet gününde merhamet etmeyecektir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Cündeb İbni Abdullah radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:"Sabah namazını cemaatle kılan kimse Allah'ın güvencesindedir. Sakın Allah, güvencesi altında olan bir şeyden dolayı sizi takibe almasın. Çünkü Allah güvence verdiği bir şeyden dolayı kimi takib ederse, onu yakalar sonra da onu yüzüstü cehennem ateşine atar."(Müslim, Mesâcid 261, 262) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Sabah namazını cemaatle kılan bir müslüman Allah'ın güvencesi altına girmiş demektir. Cemaatle kılma imkânı bulunmayan hal, yer ve zamanlarda sabah namazını yalnız başına kılanlar için de aynı himâye geçerlidir.2. Allah Teâlâ, bir kulu takibe alırsa, artık onun kurtuluşu yoktur.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçü...
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur" dedi:"Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harb ilân ederim. Kulum, kendisine emrettiğim farzlardan, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır; nihâyet ben onu severim. Kulumu sevince de (âdeta) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse, onu mutlaka veririm,bana sığınırsa, onu korurum."(Buhârî, Rikak 38) Açıklama:  İşiten kulağı, gören gözü...olurum" ifadeleri, hiçbir zaman Allah Teâlâ'nın, o kulun vücuduna gireceği (hulûl edeceği) anlamına gelmez. Bu beyânlar, ilâhî yardımın o kulun bütün hayatını kapsayacağı anlamında güzel, güçlü ve tatlı bir mecâzî anla...
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, İbni Mesud'dan (r.a.) rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyurdular: "Kim ailesine Aşure günü geniş (cömert) davranırsa Allah da ona senenin geri kalan günlerinde lütuf ve ihsanlarını yağdırır."[Cami'üs-Sağîr, 6/235] Açıklama: Sahabeden Cabir (r.a.) diyor ki: "Ben bunu kırk yıl denedim, hiç aksamadı." Tabiînin büyüklerinden Süfyan Sevrî de der ki: "Biz bunu denedik ve öyle olduğunu gördük."
Abdulah İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu:"Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter."(Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Müslümanlar birbirinin din kardeşidirler.2. Zulüm, her çeşit haksızlık haramdır.3. Müslüman, müslüman kardeşini düşmana terketmemek, tehlikeye atmamakla yükümlüdür.4. Müslümanların, birbirlerinin ihtiyacını görmesi, sıkıntılarını gidermesi ve kusurlarını, ay...
   Değerli kardeşlerimiz,    Son yıllarda gelişen bazı olayları derinlemesine analiz ettik, üzerinde durduk. Ehli Sünnet inancının karşısında olan takım ve onları besleyenlerle alakalı bağlantılara dikkat kesildik. Ve bir takım kanaatler oluşmaya başladı.   Bu kanaatlerden bir kaçını sizinle paylaşmak istiyoruz.-Fetö'nün devlet kademelerinden ihracından sonra İran yanlılarının doldurulacağını ilk biz duyurmuştuk ve haklı olduğumuz ortaya çıkmıştı. Olayın boyutu daha büyük. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve büyük belediyelerde yapılandıklarını görüyoruz.   Bunlara neden müsaade ediliyor? Bazısı bilindiği halde başbakan ve cb danışmanı konumunda. Ama orada tutuluyor. Peki neden?   Bu nokta tam bir muamma.  ...
Sayfa 1 ... 18 19 20

760 İleti 701 Konu 14 Üyeler - Son Üye: Dostyurdu
Son İleti: "Din kardeşini seven ki..." (08 Şub 2018 01:19)
En son gönderilen iletileri göster

Çevrimiçi Üyeler

Çevrimiçi: 34 Ziyaretçi, 0 Üye  - Bugün En Çok Çevrimiçi: 34 -  En Çok Çevrimiçi: 100 (25 Haz 2017 17:08)