• Hoşgeldiniz, İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
 

İslam Vakti, Dini Konular, Ayetler, Kur'an-ı Kerim, İslami Sözler


Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göreResûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kıyamet günü, dünyada büyük diye tanınan iriyarı bir adam çıkagelir. Halbuki onun Allah yanında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur."(Buhârî, Tefsîru sûre (18), 6; Müslim, Münâfikûn 18) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İnsanların değer ölçüsü sağlam esaslara dayanmadığı için çoğu zaman yanıltıcıdır.2. Allah Teâlâ insanı görünüşüne göre değil, dînî yaşayışına bakarak değerlendirir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Câbir İbni Abdullah radıyallahu anhümâ şöyle dedi:Vefâtından üç gün önceResûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim:"Her biriniz (başka şekilde değil) ancakAllah'a hüsn-ü zan ederek ölsün."(Müslim, Cennet 81,82) Hadisten Öğrendiklerimiz: 1. Mü'min Allah'a karşı hüsn-ü zan beslemelidir. Özellikle ölümünün yaklaştığı zaman bu duygusu daha yoğun olmalıdır.2. Allah, kendisinden af ve rahmet ümit eden kullarını mahrum ve mahcup etmez.3. Hayatın sonunda hüsn-ü zanna sahip olabilmek için önceden güzel işler yapmaya bakmak, güzellikler içinde iken ölümü karşılamaya çalışmak gerekir.4. Sağlıkta korku ve güzel ameller, hastalık ve ölüm anında da ümit ve hüsn-ü zan kuvvetli olmalıdır.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çaka...
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göreResûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Eğer mü'min, Allah'ın azabının nitelik ve niceliğini bilseydi, cennet ümidine kapılmazdı. Kâfir de Allah'ın rahmetinin nitelik ve niceliğini tam olarak kavrayabilseydi,O'nun cennetinden asla ümidini kesmezdi".(Müslim, Tevbe 23) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Allah-u Teâlâ'nın sonsuz  bir rahmeti ve  büyük bir azâbı vardır.2. Bazan cemâl bazan celâl sıfatlarını düşünerek Allah-u Teâlâ'ya karşı son derece saygılı ve korkulu, ama aynı zamanda büyük bir ümitle dolu olmak gerekir.3. Sıhhat halinde korku ve ümit birbirine denk, hastalık halinde ise ümit daha fazla olmalıdır.4. İyi bir müslüman hayatı, ancak korku ile ümit arasında (beyne'l-havf ve'r-recâ) yaşanandır.5. Korkusuzluk da ümitsizlik de insanı imand...
Ebû Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teâlâ'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir:"Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım; kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım."(Müslim, Zikir 22) Açıklama:  Karış, arşın ve kulaç gibi mesâfe ve uzaklık ölçülerini zikretmekten  maksat, Allah Teâlâ'nın, kulların güzel gayretlerine sür'atle mukâbele edeceğini ve ibadetlerini kat kat sevapla karşılayacağını anlatmaktır. Allah'ın kuluna süratle karşı...
Ebû Hüreyre radıyallahu anhResûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söyledi:"Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan koğulmuş öyleleri vardır ki, bu şöyle olacak diye yemin etseler, Allah onların dediğini yapar."(Müslim, Birr 138, Cennet 48) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Allah Teâlâ görünüşe değil, gönül parlaklığına, davranış güzelliğine değer verir.2. Mal mülk, soy sop gibi geçici değerler, yalnız başına bir şey ifade etmez. Önemli olan iyi bir kul olabilmektir.3. Basit görünüşlü kimselerin arasında, Allah'ın değer verdiği iyi insanlar bulunduğu unutulmamalıdır.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Cerîr İbni Abdullah  radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu:"İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez."(Buhârî, Edeb 18, Tevhîd 2; Müslim, Fezâil 66) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. İnsanlara merhametli davranmak, müslümanlığın temel prensiplerindendir.2. Allah, müslümanları merhametli olmaya teşvik eder.3. Dünyada, insanlara merhametli davranmayanlara, Allah da kıyamet gününde merhamet etmeyecektir.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
Cündeb İbni Abdullah radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:"Sabah namazını cemaatle kılan kimse Allah'ın güvencesindedir. Sakın Allah, güvencesi altında olan bir şeyden dolayı sizi takibe almasın. Çünkü Allah güvence verdiği bir şeyden dolayı kimi takib ederse, onu yakalar sonra da onu yüzüstü cehennem ateşine atar."(Müslim, Mesâcid 261, 262) Hadisten Öğrendiklerimiz:1. Sabah namazını cemaatle kılan bir müslüman Allah'ın güvencesi altına girmiş demektir. Cemaatle kılma imkânı bulunmayan hal, yer ve zamanlarda sabah namazını yalnız başına kılanlar için de aynı himâye geçerlidir.2. Allah Teâlâ, bir kulu takibe alırsa, artık onun kurtuluşu yoktur.(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçü...
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre,Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur" dedi:"Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harb ilân ederim. Kulum, kendisine emrettiğim farzlardan, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır; nihâyet ben onu severim. Kulumu sevince de (âdeta) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse, onu mutlaka veririm,bana sığınırsa, onu korurum."(Buhârî, Rikak 38) Açıklama:  İşiten kulağı, gören gözü...olurum" ifadeleri, hiçbir zaman Allah Teâlâ'nın, o kulun vücuduna gireceği (hulûl edeceği) anlamına gelmez. Bu beyânlar, ilâhî yardımın o kulun bütün hayatını kapsayacağı anlamında güzel, güçlü ve tatlı bir mecâzî anla...
Sayfa 1 ... 18 19 20

763 İleti 704 Konu 15 Üyeler - Son Üye: Kenan şen
Son İleti: "Mus’ab İbni Umeyr Uhu..." (03 Nis 2018 20:10)
En son gönderilen iletileri göster

Çevrimiçi Üyeler

Çevrimiçi: 15 Ziyaretçi, 0 Üye  - Bugün En Çok Çevrimiçi: 19 -  En Çok Çevrimiçi: 100 (25 Haz 2017 17:08)