İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Mesajlar - Hizmetci

586
MUHTEŞEM FIRSAT: ZİLHİCCE'NİN ON GÜNÜ
Yarın Başlıyor (15 Eylül 2015 - 1 Zilhicce 1436);

Bazı tefsirlerde, Fecr sûresinin 2. ayetinde geçen ve Rabbimizin (c.c.) üzerine yemin ettiği "on gece"nin zilhiccenin ilk on gecesi olduğu belirtilen BÜYÜK GÜNLER başlıyor.
Resûl-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem]'in "Allah katında zilhiccenin ilk on gününden daha faziletli olan gün yoktur" (1)
buyurduğu BÜYÜK GÜNLER başlıyor.
İçinde, Mâide sûresinin 3. ayetinde geçen "Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'a razı oldum." denen "bugün"ün zilhiccenin 9. gününün (arefe gününün) yer aldığı BÜYÜK GÜNLER başlıyor.
İçinde, Resûl-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem]'in "Allah katında günlerin en büyüğü kurban günüdür." (2) buyurduğu zilhiccenin 10. gününün (Kurban bayramının birinci gününün) yer aldığı BÜYÜK GÜNLER başlıyor.


(1) [İbn Hibbân, Sahîh, 2/562]
(2) [Ahmed, Müsned, 4/350; Suyûtî, el-Câmiü's-Sagîr, 1064]


Zilhicce, umumi af ve bağışlanma ayıdır. Kamerî ayların 12'ncisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından biri olan hac ibadetinin yerine getirildiği umumi af ve bağışlanma ayıdır.
Zilhicce ayının hepimize hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bugünden itibaren bu gecelerin fazileti hakkında rivayet olunan hadis-i şerifleri sizlerle paylaşacağız inşallah. Gayret bizden, dua sizden, muvaffakiyet Allah'tandır.  Selam ve dua ile…
588
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ızdırab sizden birinin çimdikten duyduğu ızdırap kadardır."

[Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 26, (1668).]
589
Sehl İbnu Huneyf (radıyallahu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):

"Kim sıdk ile Allah'tan şehid olmayı taleb ederse, Allah onu şehidlerin derecesine ulaştırır, yatağında ölmüş bile olsa" buyurdu."

[Müslim, Cihâd 156, 157, (1908, 1909); Ebu Dâvud,Salât 361, (1520); Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 19, (1653); Nesâî-Cihâd 36, (6, 36);
İbnu Mâce, Cihâd 15, (2797).]
590
Ebu Mâlik el-Eş'ârî (radıyallahu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki:

"Kim Allah yolunda evinden ayrılır, sonra da öldürülür, yahut atı veya devesi (yere atıp) boynunu kırar veya bir zehirli sokar veya yatağında ölür ise, Allah'ın dilediği hangi musibetle ölmüş olursa olsun şehit olarak ölür."

[Ebu Davud, Cihâd 15]
591
Ebu Dâvud'un bir diğer rivayetinde geldiğine göre,
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a:

"Ey Allah'ın Resûlü, kim cennete gidecek?" diye sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir: "Peygamber cennetliktir, şehid cennetliktir, çocuk(ken ölen) cennetliktir, diri diri gömülen çocuk cennetliktir."

[Ebu Dâvud, Cihâd 27, (2521).]
592
Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin."

[Ebu Dâvud, Cihâd 18, 2504); Nesâî,Cihâd 1, (6, 7).]
593
Hadis / riba yemeyen kalmayacak
09 Eyl 2015 19:56
Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

"İnsanlar öyle devre ulaşacak ki, o zamanda riba yemeyen kalmayacak. Öyle ki (doğrudan) yemeyene buharı ulaşacak."

(Ebu Davud, Büyû 3)
594
Hayırlı Olsun :+1