Sayfa1 2 3 ... 8
Konu Başlatan Gösterim Yanıt
[Hadis] Mus’ab İbni Umeyr Uhud Savaşı’nda şehit edildi. O benden daha Hizmetci 194 0
[Hadis] Hangi müslümanın cenâzesinde Allah’a şirk koşmamış kırk kişi hazır bulunup... Hizmetci 175 0
[Hadis] Sûr sahibi boruyu ağzına koymuş, ne zaman üflemekle emrolunursa hemen üfleye... Hizmetci 159 0
[Hadis] Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin! Hizmetci 196 0
[Hadis] Nerede benim rızâm için birbirlerini sevenler? Gölgemden başka gölgenin bulunma Hizmetci 189 0
[Hadis] Üç özellik vardır; bunlar kimde bulunursa o, imanın tadını tadar: Hizmetci 261 0
[Hadis] Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında... Hizmetci 211 0
[Hadis] Rasulullah Cebrâil (a.s) : "Bizi daha sık ziyaret etmeni engelleyen nedir?” Hizmetci 210 0
[Görüntülü] Devlet-i Aliyye-yi Osmâniyye, Devlet-i Muhammediye'dir !.. snrj 152 0
[Resulullah (s.a.v)] Veda Hutbesi snrj 153 0
[Hadis] Mü’minden başkasını dost tutma, yemeğini müttakîlerden başkasına tattırma! Hizmetci 232 0
[Tanışma , Sohbet] Esselamunaleyküm Dostyurdu 258 2
[Hadis] Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı din Hizmetci 162 0
[Hadis] İyi ve kötü arkadaşın hali, güzel koku satanla körük çekenin haline benzer: Misk Hizmetci 156 0
[Hadis] Yâ Resûlallah!Anamla babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı Hizmetci 171 0
[Hadis] Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin (büyüklük) şerefini tanımayan bizden... Hizmetci 179 0
[Hadis] Geçimini sağlaması gerekenleri ihmâl etmek, insana günah olarak yeter. Hizmetci 223 0
[Görüntülü] İslâm mutlak gâlip gelecek. Çatlayın, Kudurun... snrj 223 0
[Görüntülü] "Mescid-i Aksâ Kudüs’te Değil Ci’râne’dedir" Diyen İlahiyatçılar snrj 182 0
[Görüntülü] Ölüm Hastalığında Okuyanın Affedileceği ve Mutlaka Cennete Gideceği Bir Duâ snrj 175 0
[Görüntülü] İmam Ebû Yûsuf, İlminin Yeterli Geldiğini Sanınca İmam Âzam Onu Nasıl Mahcup Ett snrj 194 0
[Görüntülü] Hızır ‘Aleyhi’s-Selâm Hangi Âlim’e: "Sana Bunu Öğretene Salât Et!" Dedi? snrj 177 0
[Hadis] Allah Teâlâ’ya göre arkadaşların hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır... Hizmetci 206 0
[Hadis] Teyze anne sayılır. Hizmetci 164 0
[Hadis] İki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği de dört kişiye... Hizmetci 167 0
[Hadis] Dininizi koruyup emanetlerinizi ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlan... Hizmetci 156 0
[Hadis] Mü’minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız... Hizmetci 200 0
[Hadis] Bir adam Allah’ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun Hizmetci 207 0
[Hadis] Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu Hizmetci 193 0
[Hadis] İslâmiyet’i etmemiş Annem, beni özleyip gelmiş. Ona ikramda bulunabilir miyim? Hizmetci 139 0
[Hadis] Allah Teâlâ; “Benim rızâm uğrunda birbirlerini sevenler için peygamberlerin... Hizmetci 155 0
[Hadis] Yâ Resûlallah! İki komşum var. Hangisine hediye vereyim? Hizmetci 132 0
[Hadis] Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi bırakmadım Hizmetci 175 0
[Hadis] Çocuklarınıza yedi yaşındayken namaz kılmalarını söyleyiniz. On yaşına bastık... Hizmetci 140 0
[Hadis] Ey Ebû Zer! Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını gözet! Hizmetci 175 0
[Hadis] Ey müslüman kadınlar! Komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin! Hizmetci 159 0
[Hadis] Hz. Peygamber’in himâyesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken, elim yemek... Hizmetci 146 0
[Hadis] Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp... Hizmetci 194 0
[Hadis] Anne ve babasına veya onlardan sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de... Hizmetci 191 0
[Hadis] Yâ Resûlallah! Benim akrabam var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum, onlar ban... Hizmetci 151 0
[Hadis] Kim mü'mine zarar verirse ALLAH da onu zarara uğratır. Kim de mü'mine meşakkat.. Hizmetci 176 0
[Hadis] Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olar... Hizmetci 170 0
[Hadis] Allah yolunda (cihâd edilmesi için) sarfettiğin para, köle âzâd etmek için... Hizmetci 133 0
[Hadis] Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya Hizmetci 155 0
[Hadis] Ey Allah’ın Resûlü! Kendisine en iyi davranılması gereken kimdir? diye sordu. Hizmetci 169 0
[Hadis] Size iki önemli şey bırakıyorum. Biri, insanı doğruya götüren bir rehber ve nur Hizmetci 133 0
[Hadis] Cemaata Kur’an’ı en iyi bilen ve okuyanları imam olsun. Kur’an bilgisinde eşit.. Hizmetci 109 0
[Hadis] Bir insan, bir hastanın halini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği... Hizmetci 129 0
[Hadis] Üç özellik vardır; bunlar kimde bulunursa o, imanın tadını alır: Hizmetci 136 0
[Hadis] Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harb ilân ederim. Kulum... Hizmetci 136 0
[Hadis] Sabah namazını cemaatle kılan kimse Allah’ın güvencesindedir. Sakın Allah... Hizmetci 112 0
[Hadis] Çiftlik ve akar edinerek dünyaya rağbet etmeyiniz Hizmetci 148 0
[Hadis] Bir iki hurma veya bir iki lokmayla savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl... Hizmetci 155 0
[Hadis] Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek terâvih namaz Hizmetci 117 0
[Hadis] Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terketmezse, Allah o kimse... Hizmetci 98 0
[Hadis] “Bu yaptığınız nedir?” diye sordu. Biz: – Yıkılmak üzereydi Hizmetci 113 0
[Hadis] Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder: Çoluk-çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan iki Hizmetci 137 0
[Hadis] Saçı-sakalı ağarmış müslümana, aşırı gitmeyip ahkâmıyla amel etmekten kaçınma... Hizmetci 124 0
[Hadis] Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin... Hizmetci 116 0
[Hadis] Hiçbir evlâd babasının hakkını ödeyemez. Şayet onu köle olarak bulur ve satın... Hizmetci 160 0
[Hadis] Bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan (nafile) oruç tutamaz. Hizmetci 163 0
[Hadis] Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a... Hizmetci 117 0
[Hadis] Bir kimsenin harcadığı paraların en değerlisi ailesinin ihtiyaçlarına harcadı... Hizmetci 130 0
[Hadis] Bir adamın namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesmesi dini iyi bildiğini gös... Hizmetci 151 0
[Hadis] Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda savaşma hali dışında,ne... Hizmetci 142 0
[Hadis] Hz. Peygamber’in küçük dili görünecek şekilde kahkahayla güldüğünü hiç görmedim. Hizmetci 152 0
[Hadis] Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a... Hizmetci 136 0
[Hadis] Yâ Resûlallah! Yolculuğa çıkıyorum; bana dua et, dedi. Hizmetci 138 0
[Hadis] Dininizi koruyup emanetlerinizi ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlan... Hizmetci 131 0
[Görüntülü] İHSAN ŞENOCAĞAMI YETİYOR GÜCÜNÜZ Hizmetci 234 0
[Hadis] Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zînetlerinin açılmasından ve onlara... Hizmetci 124 0
[Hadis] Dört huy kimde bulunursa, o adam tam münafık olur. Bir kimsede bu huylardan... Hizmetci 169 0
[Hadis] Allah Teâlâ bir devlet başkanı hakkında hayır dilediği zaman... Hizmetci 169 0
[Hadis] Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneti... Hizmetci 183 0
[Hadis] Abdurrahman İbni Semüre! Kimseden yöneticilik görevi isteme! Zira bu görev sen.. Hizmetci 177 0
[Hadis] Kıyamet gününde Allah Teâlâ’ya göre en fena insan, karısıyla... Hizmetci 229 0
[Hadis] Zulüm yapmaktan sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde zâlime zifirî karanlık... Hizmetci 225 0
[Hadis] İki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter. Hizmetci 232 0
[Hadis] Allah Teâlâ bana: ‘O kadar mütevâzi’ olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin... Hizmetci 225 0
[Hadis] Allah Teâlâ müttakî, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle uğraşan... Hizmetci 194 0
[Hadis] Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlâklısı idi. Hizmetci 226 0
[Hadis] Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Hizmetci 211 0
[Şiir] Rıza Tevfik'in pişmanlık Şiiri Hizmetci 261 0
[Hadis] Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Hizmetci 192 0
[Görüntülü] Batı 'maskesini düşürdü': Fıtrat Belgeseli Hizmetci 261 0
[Sohbetler] Müftülerin Nikah Kıyma Meselesi Hizmetci 280 0
[Sohbetler] KİM BU GARİPLER? Hizmetci 259 0
[Hadis] Rabb'im, ancak Sen'in isminle yan tarafımı yatağıma koy­dum. Sen'in isminle... Hizmetci 220 0
[Hadis] Herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi ve sırtına bir bağ odun yüklenip.. Hizmetci 230 0
[Hadis] Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zînetlerinin açılmasından ve onlara... Hizmetci 225 0
[Hadis] Ey âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka vermen senin için hayırlı... Hizmetci 223 0
[Hadis] Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur Hizmetci 264 0
[Hadis] Ancak iki kişiye gıbta edilir: Allah’ın verdiği malı hak yolunda harcamayı... Hizmetci 209 0
[Hadis] Eğer siz, benim bildiklerimi bilseydiniz, mutlaka az güler, çok ağlardınız. Hizmetci 237 0
[Hadis] Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Hizmetci 258 0
[Hadis] Kıyamet günü, dünyada büyük diye tanınan iriyarı bir adam çıkagelir. Halbuki... Hizmetci 229 0
[Hadis] Her biriniz (başka şekilde değil) ancak Allah’a hüsn-ü zan ederek ölsün. Hizmetci 230 0
[Hadis] Eğer mü’min, Allah’ın azabının nitelik ve niceliğini bilseydi, cennet ümidine... Hizmetci 234 0
[Hadis] Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim... Hizmetci 241 0
[Hadis] Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan koğulmuş öyleleri vardır ki, bu... Hizmetci 244 0
Sayfa1 2 3 ... 8