Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem den bir şey istendiği zaman asla "yok”...

Started by Hizmetci, 15 Dec 2018 21:45

Previous topic - Next topic

Hizmetci

Câbir radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem den
bir şey istendiği zaman asla "yok" demezdi.

(Buhârî, Edeb 39; Müslim, Fezâil 56)


 
Hadisten Öğrendiklerimiz:

1. Hz. Peygamber çok cömertti.

2. Kendisinden bir şey istenilince,  varsa verir, yoksa "yok" demez, sükût ederdi.

(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
5:24 - Kavmi Musa'ya: "Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabb'in gidin savaşın. Biz burada oturacağız" dediler.

MENU ×