Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Hizmetci

601
Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) anlatıyor:

"(Allah'ın kabul ettiği) üç müstecab dua vardır, bunların icâbete mazhariyetleri hususunda hiç bir şek yoktur.
Mazlumun duası, müsâfirin duası, babanın evladına duası."


[Tirmizî, Birr 7, (1906); Cennet 2, (2528), Daavât 139, (3592);
Ebû Dâvud, Salât 364, (1536); İbnu Mâce, Dua 11, (3862)]
602
Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"İcâbete mazhar olmada gâib kimsenin gâib kimse hakkında yaptığı duadan daha sür'atli olanı yoktur."

[Tirmizî, Birr 50, (1981), Ebû Dâvud, Salât 364, (1535);
Müslim, Zikr 88, (2733); Buhârî, Mezâlim 9]
603
Ebu'd-Derdâ (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

" Bir şeye karşı sevgin seni kör ve sağır eder (de onun eksiklerini görmez, kusurlarını işitmez olursun)."

(Ebu Davud, Edeb 125)
604
Fadâle İbnu Ubeyd (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) dua eden bir adamın, dua sırasında
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e salat ve selam okumadığını görmüştü. Hemen:

"Bu kimse acele etti" buyurdu. Sonra adamı çağırıp:
"Biriniz dua ederken, Allahu Teâla'ya hamd u senâ ederek başlasın, sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e salât okusun, sonra da dilediğini istesin" buyurdu."


[Tirmizî, Daavat 66,(3473, 3475); Ebû Dâvud, Salât 358, (1481);
Nesâî, Sehv 48, (3, 44)]
605
Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Sizden biri dua edince "Ya Rabb! Dilersen beni affet!
Ya Rabb dilersen bana rahmet et!" demesin.
Bilâkis, azimle (kesin bir üslubla) istesin,
zira Allah Teâla Hazretleri'ni kimse icbar edemez."


[Buhârî, Daavât 21, Tevhîd 31; Müslim, Zikr 7, (2678-79); Muvatta, Kur'an 28 (1, 213); Tirmizî, Daavât 79 (3492); Ebû Dâvud, Salât 358, (1483); İbnu Mâce, Dua 8, (3854).]
606
https://youtu.be/Akka2_cSgbk

NOT: Lütfen bu sayfaların https://www.youtube.com/channel/UCHs4eriCxsa-Tpv6gbCeRIA dışında faaliyet gösteren Üstad Kadir Mısıroğlu ile ilgili sayfalara itibar etmeyiniz. (Sayfa İdaresi)
607
Hz. Enes (ra) anlatıyor: Bir adam Resulullah (sav)'a gelerek:

"Hayvanımı bağlayarak mı, yoksa serbest bırakarak mı tevekkül edeyim?" diye sormuştu. Ona: "Bağla ve tevekkül et!" buyurdu."

(Tirmizi, Kıyamet 61)
608
Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

" Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler hariç. Kişnin geceleyin işlediği kötü bir ameli ALLAH örtmüştür. Ama, sabah olunca o: ‘Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!  der. Böylece o, geceleyin ALLAH kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki ALLAH'ın örtüsünü açar.
İşte bu, günahı aleni işlemenin bir çeşididir."


(Buhari, Edeb 60)
609
İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir."

[Tirmizî, Daavât 112, (3542).]
610
Ebu Mâlik el-Eş'ari (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

"Ümmetimde dört şey vardır, cahiliye işlerindendir,
bunları terketmeyeceklerdir:

* Haseble iftihar,

* Nesebi sebebiyle insanları ta'n,

* Yıldızlardan yağmur bekleme,

* (Ölenin ardından) matem!"

Resulullah (sav) şöyle devam etti:

" Matemci kadın, şayet tövbe etmeden ölecek olursa,
kıyamet günü üzerinde katrandan bir elbise,
uyuzlu bir gömlek olduğu halde (kabrinden) kaldırılır."


(Müslim, Cenâiz 9)
611
İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

"ALLAH'ın zikri dışında kelamı çok yapmayın. Zira, ALLAH'ın zikri dışında çok kelam, kalbe kasvet (katılık) verir. Şunu bilin ki, insanların ALLAH'a en uzak olanı kalbi katı olanlardır."


(Tirmizi, Zühd 62)
612
İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

" Sana günah olarak, husumeti devam ettirmen yeterlidir
(çünkü bu, gıybete kapı açar)."


(Tirmizi, Birr 58)
613
Ebu Ümâme (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

" Ben, haklı bile olsa münakaşayı terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terkedene de cennetin ortasında bir köşkü; ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum."

(Ebu Davud, Edeb 7)
614
Hadis / Zilhiccede yapılan amel
03 Ekm 2015 12:59
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Zilhiccenin ilk on gününde yapılan sâlih ameller gibi yüce Allah a sevimli gelen hiçbir amel yoktur." Bunun üzerine orada bulunanlar, "Yâ Resûlallah! Allah yolundaki cihad da buna dahil midir?" diye sordular. Resûl-i Ekrem (asm) şöyle buyurdu: "Allah yolunda cihad da buna dahildir; ancak malı ve canı ile cihada çıkıp geri dönmeyen (şehid) kimse hariç."

[Buhârî, ÃŽdeyn, 11; Ebû Davud, Savm 61; Tirmizî, Savm 52]
615
Ahmed İbnu Hanbel in Müsned inde
Hafsa validemizden (r. anhâ) rivayet edilmiştir:

"Dört şey var ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)
(yaşadığı müddetçe) hiç bırakmadı:
1- Aşûra orucu,
2- (Zilhicce den) on gün,
3- Her aydan üç gün,
4- Sabah namazından önce iki rek at..
"


[Kütüb-i Sitte, C. 9, s. 473]
MENU ×