Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

sahabe nedir

Başlatan sorularımvar, 15 May 2016 21:02

« önceki - sonraki »
avatar_sorularımvar
*

  1. 30

  2. 30

avatar_Hizmetci
*****

  1. 613

  2. 581

  3. 138
Hazreti Muhammed'i (s.a.v.)  hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden insanlara denir.

Sahabe, bir İslam dini terimi. Arapça kökenli bir sözcük olup, "yoldaşlar, arkadaşlar" anlamındadır. Çoğulu Ashab'dır. İslam tarihçileri ve referans kaynaklarına göre son peygamberin Hz.Muhammed'in çevresindeki inanmış (müslüman) insanlara sahabe denir. Bu kişiler Muhammed ile birlikte yaşamış ve onu görmüş kişilerdir.

İlk Sahabe kadınlardan Hz.Hatice, erkeklerden Hz.Ali ile Zeyd b.Harise'dir. Bunlardan bir kısmı Müslümanlığın yayılıp gelişmesinde Peygamber'e yardımcı oldular. Kur'an'nın yazılmasında da yararları dokundu. Başlangıçta deri parçalan üzerine eksik olarak yazılan Kur'an, Halife Ebubekir ve Osman zamanında sahabelerin yardımıyla yeni baştan ve tam olarak yazıldı. Sahabeler ayrıca Hazreti Muhammed'in emirleri olan «sünnet» leri yaydılar.

Onun sözlerinin (hadisleri), bir araya toplanmasına yardımcı oldular. Hürmet ve saygı için, "Resulullah ın kıymetli ve mübarek arkadaşları manasına Sahabe-i kiram denir. Ayrıca onların ismi anıldığında; "Allahü teala onlardan razı olsun" manasına radıyallahü anhüm ecmain söylenir. Bütün din büyükleri buyuruyor ki: "Sahabe-i kiram aleyhimürrıdvan, Peygamberlerden aleyhimüssalevatü vetteslimat sonra insanların en efdali, en üstünüdür."

Resulullah ı sallallahü aleyhi ve sellem bir kerre gören bir müslüman, görmiyenlerin hepsinden , hatta Veysel Karani den kat kat daha yüksektir. Eshab-ı kiram aleyhimürrıdvan, Şam a girince, bunları gören hıristiyanlar, hallerine hayran kalıp; "Bunlar, ÃŽsa aleyhisselamın havarilerinden daha yüksektir" dediler.

Bu dinin en büyük alimlerinden olan Abdullah ibni Mübarek (r.aleyh), buyuruyor ki: "Resulullah ın sallallahü aleyhi ve sellem yanında giderken hazret-i Muaviye nin (r.anh) bindiği atın burnuna giren toz, Ömer bin Abdülaziz den bin defa daha üstündür." (İmam-ı Rabbani) Sahabe-i kiramın aleyhimürrıdvan üstünlüklerini bildiren ayet-i kerime ve hadis-i şerifler pekçoktur. (İmam-ı Rabbani)
Sahabenin üstünlükleriyle ilgili hadislerden bazıları
"Kıyamet günü ashabımdan her biri, kabirlerinden kalkarken, vefat ettiği memleketin bütün müminlerinin önlerine düşerek ve onlara nur ve ışık saçarak Arasat meydanına götürür" "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz" Münavi ve Beyheki"Ümmetimin en iyisi, benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir""Ashabımın kusurları, yanlış hareketleri olacaktır.
Allahü teala, onları bana bağışlıyacak, kusurlarını affedecektir." Celaleddin-i Süyuti (Cami'ussagir)"Allahü teala bütün insanlar arasından beni seçti. Bütün üstünlükleri ve iyilikleri ihsan eyledi ve benim için ashab ayırdı, seçti. Ashabım arasından benim için akraba ve yardımcılar seçip ayırdı. Bir kimse, benim için, benim Peygamberliğim için, bunları sever ve sayarsa, Allahü teala da, onu Cehennemden muhafaza eder. Bir kimse, benim hatırımı düşünmeyerek, Ashabımı sevmez, onlara dil uzatır, incitirse, Allahü teala da, onu Cehennem azabı ile yakar, sızlatır" İbni Hacer-i Mekki (Savaık-ul-muhrika)

Sözlükte "sahabe" ne demek?
1. Hazreti muhammet'in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler.
2. Sahipler, sahip çıkanlar.

Sahabe kelimesinin ingilizcesi
Singular of sahaba.
Köken: Arapça
5:24 - Kavmi Musa'ya: "Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabb'in gidin savaşın. Biz burada oturacağız" dediler.

MENU ×