Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

Haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay, Âdem in ilk oğluna ayrılır

Başlatan Hizmetci, 28 Ekm 2016 00:21

« önceki - sonraki »
avatar_Hizmetci
*****

  1. 613

  2. 581

  3. 138
İbni Mes ûd radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu:

"Haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay, Âdem in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o, insan öldürme çığırını ilk başlatan kişidir."

(Buhârî, Cenâiz 33, Enbiyâ 1, Diyât 2, İ tisâm 15; Müslim, Kasâme 27)

 
Hadisten Öğrendiklerimiz:

1. Bir hayra veya bir şerre vesile olmak, mükâfat veya cezaya ortaklığı da beraberinde getirir.

2. İnsanlık tarihinde haksız yere ilk kan dökme hâdisesi, Âdem aleyhisselâm ın çocukları arasında vukû bulmuştur.

(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
5:24 - Kavmi Musa'ya: "Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabb'in gidin savaşın. Biz burada oturacağız" dediler.

MENU ×