Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

Allah'ın 99 İsmi ve Anlamları

Başlatan Ali, 08 Eyl 2015 15:22

« önceki - sonraki »
avatar_Ali
**

  1. 69

  2. 57

  3. 52
1.    Allah    O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
2.    er-Rahman    Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).
3.    er-Rahim    Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).
4.    el-Melik    Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
5.    el-Kuddüs    Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
6.    el-Selam    Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
7.    el-Mü'min    Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan,kullarına yaptığı vadinde sadık.
8.    el-Müheymin    Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
9.    el-Aziz    İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
10.    el-Cabbar    Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
11.    el-Mütekebbir    Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
12.    el-Halik    Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan.
13.    el-Bari    Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
14.    el-Musavvir    Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
15.    el-Gaffar    Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
16.    el-Kahhar    Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
17.    el-Vahhab    Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
18.    el-Rezzak    Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19.    el-Fettah    Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20.    el-Alim    Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
21.    el-Kabıt    Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
22.    el-Basit    Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23.    el-Hafıd    Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
24.    el-Rafi    Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.
25.    el-Muiz    İzzet veren, aziz kılan.
26.    el-Müzil    Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27.    el-Semi    Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
28.    el-Basir    Her şeyi gören.
29.    el-Hakem    Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
30.    el-Adl    Son derece adaletli olan.
31.    el-Latif    En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
32.    el-Habir    Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
33.    el-Halim    Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
34.    el-Azim    Pek azametli olan, yüce.
35.    el-Gafur    Çok bağışlayan, magfireti çok.
36.    el-Şekur    Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
37.    el-Aliyy    Çok yüce.
38.    el-Kebir    Pek büyük.
39.    el-Hafız    Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan.
40.    el-Mukit    Bilen,tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
41.    el-Hasib    Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen Mahlukatına kafi olan.
42.    el-Celil    Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
43.    el-Kerim    Çok ikram edici.
44.    el-Rakib    Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
45.    el-Mucib    Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.
46.    el-Vasi    Lütfu bol olan.
47.    el-Hakim    Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.
48.    el-Vedud    İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
49.    el-Mecid    Şanı, şerefi çok üstün olan.
50.    el-Bais    Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
51.    el-Şehid    Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52.    el-Hakk    Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
53.    el-Vekil    Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
54.    el-Kaviyy    Pek kuvvetli.
55.    el-Metin    Pek güçlü.
56.    el-Veliyy    Seçkin kullarının dostu.
57.    el-Hamid    Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
58.    el-Muhsin    Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
59.    el-Mubdi    Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
60.    el-Muid    Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61.    el-Muhyi    İhya eden, dirilten,can bağışlayan, sağlık veren.
62.    el-Mümit    Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
63.    el-Hayy    Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64.    el-Kayyum Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
65.    el-Vacid    İstediğini, istediği vakit bulan.
66.    el-Macid    Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
67.    el-Vahid    Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.
68.    el-Samed    Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
69.    el-Kadir    İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70.    el-Mukdedir    Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71.    el-Mukaddim    İstediğini öne getiren, öne alan.
72.    el-Muahhir    İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.
73.    el-Evvel    Her şeyden önce var olan.
74.    el-Ahir    Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
75.    el-Zahir    Varlığı sayısız delillerle açık olan.
76.    el-Batın    Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
77.    el-Vali    Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
78.    el-Müteali    Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
79.    el-Berr    Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
80.    el-Tevvab    Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
81.    el-Muntekım    Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
82.    el-Afüvv    Affeden, mağfiret eden.
83.    el-Rauf    Merhamet edici. Pek şefkatli.
84.    Malik'ül-Mülk    Mülkün ebedi ezeli sahibi.
85.    Zülcelali ve'l-İkram    Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
86.    el-Muksit    Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
87.    el-Cami    İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
88.    el-Ganiyy    Çok zengin,hiç bir şeye muhtaç olmayan.
89.    el-Mugni    Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
90.    el-Mani    Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
91.    el-Darr    Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
92.    el-Nafi    Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
93.    el-Nur    Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
94.    el-Hadi    Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
95.    el-Bedi    Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
96.    el-Baki    Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
97.    el-Varis    Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.
98.    el-Raşit    Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
99.    es-Sabur    Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
İzmir....

avatar_teknoromi
*****

  1. 72

  2. 58

  3. 20
@Ali güzel paylaşım elinize sağlık
Gerçek aşk ı biIen kaIp bir damIa suya biIe hürmetIe bakar.(Mevlana)

avatar_herme
*

  1. 2

  2. 1

  3. 2
Ellerinize sağlık bu zamanlar herkes dünya işleriyle uğraştığı için gerçek değerlerimizi unuttuk,şimdiki gençlik malesef maneviyatı bitmişve bitmemiş olanlarda güzel işler yapıyorlar sizler gibi allah'ın rahmeti üzerinize olsun paylaşım için sağolun....

MENU ×