Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

Peygamber Efendimizin kabri ziyaretinde okunacak dua

Başlatan Ali, 11 Eyl 2015 20:56

« önceki - sonraki »
avatar_Ali
**

  1. 69

  2. 57

  3. 52
"Ey Nebi! Allah ın selâmı, rah-meti ve bereketi üzerine olsun."
 
"Ey Allah ın Resulü! Salât ve selâm üzerine olsun."
 
"Ey Allah ın Habibi! Salât ve selâm üzerine olsun.
 
"Ey Rahmet Peygamberi! Sa-lât ve selâm üzerine olsun.
 
"Ey Ümmetin Şefaatçisi! Salât ve selâm üzerine olsun.
 
"Ey Yaratılanların En Hayırlısı! Salât ve selâm üzerine olsun.
 
"Ey Âlemlere Rahmet Olarak Gönderilen! Salât ve selâm üze-rine olsun.
 
"Ey Peygamberlerin Efendisi! Salât ve selâm üzerine olsun.
 
"Ey Peygamberlerin Sonuncu-su! Salât ve selâm üzerine olsun.
 
"Ey Takva Sahiplerinin Önderi! Salât ve selâm üzerine olsun.
 
"Selâm sana ve bütün pey-gamberlere ve ehlibeytine olsun.
 
"Selâm sana ve annelerimiz olan eşlerine olsun.
 
"Selâm sana ve bütün saha-belerine olsun.
 
"Selâm sana ve bütün salih kullara olsun.
 
"Şahadet ederim ki Allah tan başka ilâh yoktur, ‘O  tektir. Or-tağı da yoktur. Yine şahadet ederim ki Efendimiz, Onun kulu ve Resu-lüdür.
 
"Allah ım! Efendimizi bütün peygamberlerden daha ziyade mü-kâfatlandır.
 
"Allah ım! Peygamberimize ve-sileyi, fazileti ve yüksek dereceleri ihsan eyle. Bizleri onun şefaatine nail eyle.
 
"Allah ım! Bize indirilen Kur a-n a iman ettik. Resulüne de tâbi olduk. Bizleri sana ve peygamber-lerine i`an edenlerden eyle."

Bundan sonra ziyaretçi, ema-net selâm gönderenlerin selâmlarını "Ya Resulallah, Senin ümmetinden …………..………..… kişilerin selâmları-nı getirdim, kabul buyurun." diyerek iletir.
İzmir....

MENU ×