Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

Yâ Resûlallah! İki komşum var. Hangisine hediye vereyim?

Başlatan Hizmetci, 20 Ara 2017 21:44

« önceki - sonraki »
avatar_Hizmetci
*****

  1. 627

  2. 595

  3. 140
Ebû Mes`ûd el-Bedrî radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:

Hz.  Âişe radıyallahu anhâ dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi:
- Yâ Resûlallah! İki komşum var. Hangisine hediye vereyim? diye sordum.
- "Kapısı sana daha yakın olana ver" buyurdu.

(Buhârî, Şüf`a 3, Hibe 16, Edeb 32)

 

Hadisten Öğrendiklerimiz:

1. İnsan bir işe başlamadan önce, Hz.  Âişe nin yaptığı gibi, bilmediklerini sorup öğrenmelidir.

2. Bütün komşularına hediye verme imkânına sahip olmayanlar, en yakın komşularına öncelik tanımalıdır.

3. Yakın komşusunun maddî sıkıntı çektiğini bilenler, ona yardım etmelidir.

(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
5:24 - Kavmi Musa'ya: "Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabb'in gidin savaşın. Biz burada oturacağız" dediler.

MENU ×