Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

İslâmiyet i etmemiş Annem, beni özleyip gelmiş. Ona ikramda bulunabilir miyim?

Başlatan Hizmetci, 28 Ara 2017 00:08

« önceki - sonraki »
avatar_Hizmetci
*****

  1. 630

  2. 597

  3. 140
Hz. Ebû Bekir in kızı Esmâ radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

İslâmiyet i kabul etmemiş olan annem Resûlullah zamanında yanıma gelmişti. Resûlullah ın görüşünü almak için:
- Annem, beni özleyip gelmiş. Ona ikramda bulunabilir miyim?
diye sordum.
Peygamber aleyhisselâm:
- "Evet, annene iyi davran!" buyurdu.

(Buhârî, Hibe 29, Cizye 18, Edeb 8; Müslim, Zekât 50)

 

Hadisten Öğrendiklerimiz:

1. İnsan bilmediği bir konuda hata etmemek için, o konuyu bilen birine sormalıdır.

2. Kâfir olan anne ve babaya ikramda bulunmak sakıncalı değildir. Gerektiğinde onların geçimini sağlamak müslüman bir evlâdın görevidir.

(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
5:24 - Kavmi Musa'ya: "Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabb'in gidin savaşın. Biz burada oturacağız" dediler.

MENU ×