Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

Bir adam Allah ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun

Başlatan Hizmetci, 28 Ara 2017 00:09

« önceki - sonraki »
avatar_Hizmetci
*****

  1. 630

  2. 597

  3. 140
"Bir adam Allah ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadaka olur."

(Buhârî, ÃŽmân 41, Megâzî 12, Nefekât 1; Müslim, Zekât 49)

 

Hadisten Öğrendiklerimiz:

1. Allah rızasını kazanmayı düşünmeden yapılan işlerden sevap elde edilmez.

2. Allah rızasını düşünerek aile fertlerine yapılan bütün harcamalar ise insana sevap kazandırır.

(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
5:24 - Kavmi Musa'ya: "Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabb'in gidin savaşın. Biz burada oturacağız" dediler.

MENU ×