Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin!

Başlatan Hizmetci, 07 Şub 2018 22:19

« önceki - sonraki »
avatar_Hizmetci
*****

  1. 630

  2. 597

  3. 140
Ebû Kerîme Mikdâd İbni Ma dîkerib radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin!"

(Ebû Dâvûd, Edeb 113 ; Tirmizî, Zühd 54)
 

Hadisten Öğrendiklerimiz:

1. Hz. Peygamber mü minlerin birbirlerini Allah rızâsı için sevmelerini istemektedir.

2. Birbirlerini seven mü minlerin bu sevgilerini açıklamaları Hz. Peygamber in tavsiyesidir.

3. Aslında İslâm toplumu, birbirlerini Allah rızâsı için seven mü minler toplumudur.

(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
5:24 - Kavmi Musa'ya: "Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabb'in gidin savaşın. Biz burada oturacağız" dediler.

MENU ×