Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi

Eş arîler, gazâda azıkları tükenmeye yüz tuttuğu veya Medine de ailelerinin...

Başlatan Hizmetci, 15 Ara 2018 21:46

« önceki - sonraki »
avatar_Hizmetci
*****

  1. 613

  2. 581

  3. 138
Ebû Mûsâ el-Eş arî radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Eş arîler, gazâda azıkları tükenmeye yüz tuttuğu veya Medine de ailelerinin yiyeceği azaldığı zaman, yanlarında ne varsa getirip bir yaygıya dökerler. Sonra bunu bir kapla aralarında eşit olarak paylaşırlar. İşte bu sebeple Eş arîler bendendir, ben de onlardanım."

(Buhârî, Şirket 1; Müslim, Fezâilü s-sahâbe 167)


 
Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Yolculukta veya diğer zamanlarda yiyecek sıkıntısı çekildiğinde yardımlaşmak ve elindekini olmayanlara vermek güzel bir harekettir.

2. İnsanların sıkıntısını gidermek için fedakârlık etmek ve kendisinden önce başkalarını düşünmek, Allah ı ve Peygamber ini memnun eder.

3. Eş arîler, Resûlullah  sallallahu aleyhi ve sellem in takdirini kazanmış değerli mü minlerdir.

(Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Yrd. Doç. Dr. Raşit Küçük)
5:24 - Kavmi Musa'ya: "Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabb'in gidin savaşın. Biz burada oturacağız" dediler.

MENU ×